1395/02/21
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم فیروزه پولادی با عنوان: «سنتز الک...
1394/12/15
دفاع از پایان نامه دکتری
ارائه پایان نامه دکتری توسط آقای سیاوش بهاری با عنوان: «بکارگیری روش های ک...
1394/12/02
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهدی مرادی با عنوان: «طراحی و ساخ...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم خدیجه دین محمدی اصل با عنوان: «ان...
1394/11/12
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری با عنوان«اندازه گیری ب...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده مریم رحیمیان با عنوان: «ترکی...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای پیمان کریمی با عنوان«اندازه گیری ...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری با عنوان«اندازه گیری ب...
1394/11/06
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم خدیجه دین محمدی اصل با عنوان«اندا...
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند