دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 3443    1394/11/12

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم خدیجه دین محمدی اصل دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری برخی داروهای مخدر با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با پلاتین» با راهنمایی آقای دکتر عباس افخمی و مشاوره خانم دکتر طیبه مدرکیان در تاریخ: سه شنبه 94/11/20 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند