دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 3376    1394/11/06

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم سیده مریم رحیمیان دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان:  «ترکیب اسپکتروفتومتری UV -vis و کمومتری در مطالعه سینتکی و ترمودینامیکی تشکیل کمپلکس انتقال بار» با راهنمایی خانم دکتر معصومه حسنی، در تاریخ: دوشنبه 94/11/26 ساعت 10 در مکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند