دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 3372    1394/11/06

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مریم قدیری دانشجوی رشته شیمی تجزیه با عنوان: «اندازه گیری برخی یونهای فلزات سنگین با استفاده از نقاط کوانتومی اصلاح شده بالیگاندهای آلی و معدنی در نمونه های آب» با راهنمایی خانم دکتر طیبه مدرکیان و مشاوره آقای دکتر عباس افخمی، در تاریخ: سه شنبه 94/11/20 ساعت 8:30 درمکان: آمفی تئاتر دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند